Z kim pracuję?

Objawy, bądź trudności, które mogą Ci towarzyszyć i które doprowadziły Cię tutaj:

 • utrzymujący się smutek, poczucie wewnętrznej pustki, dotkliwa samotność
 • apatia, obojętność, słaba motywacja, obezwładniające zmęczenie
 • nieodczuwanie przyjemności
 • wrażliwość na krytykę i odrzucenie, drażliwość, łatwość w popadaniu w gniew
 • wyczerpanie psychofizyczne spowodowane ciągłym działaniem nieprzynoszącym efektów
 • nieustające poczucie winy, nienawiść do siebie, bezradność
 • długotrwale utrzymujący się stres
 • problemy ze snem lub z odżywianiem się
 • dolegliwości somatyczne – bóle brzucha, głowy, lub inne
 • trudności w kontaktach społecznych
 • nasilony lęk, ataki paniki
 • trudności w dokonywaniu wyborów i poczucia niepewności wobec przyszłości
 • trudności w odmawianiu innym i troszczeniu się o siebie

Jeżeli odnalazłaś/eś na tej liście, coś co Cię zatrzymało i brzmi znajomo, być może jest to odpowiedni moment żeby zatroszczyć się o siebie i skorzystać z pomocy. Takie stany są nieodłączną częścią życia, ale kiedy utrzymują się dłużej, lub pojawiają często, mogą być źródłem niepotrzebnego cierpienia i nasilać pojawianie się innych problemów.

Czasem może być Ci trudno znaleźć bądź nazwać źródło cierpienia, co powoduje, że szukasz pomocy. Każda osoba, która do mnie przychodzi ma swoją indywidualną historię, swoje doświadczenia, które potrzebują zostać wysłuchane. Podczas psychoterapii te historie i emocje, które im towarzyszyły mogą zostać zrozumiane i nazwane.

Doświadczenie terapii może pomóc w osiągnięciu równowagi psychicznej, emocjonalnej i życiowej.

Psychoterapia może być także wsparciem przy leczeniu niektórych chorób psychosomatycznych (choroba wieńcowa, wrzodowa, nadciśnienie, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, alergie, migreny, problemy hormonalne i inne).

Różne okoliczności skłaniają do sięgania po wsparcie psychologiczne.

Pracuję z osobami, które doświadczyły trudnych, kryzysowych sytuacji, których nikt się nie spodziewa: utrata kogoś bliskiego, wypadek, choroba, lub inne nagłe zmiany życiowe.

Niekiedy przychodzą do mnie klienci „przyprowadzeni” przez uciążliwe i powodujące cierpienie objawy, takie jak poczucie smutku, brak sensu życia, silny lęk, huśtawka emocjonalna. Czasem jest też tak, że słyszę od klientów, że już od dawna zastanawiali się żeby poszukać pomocy w rozwiązywaniu swoich wątpliwości czy trudności emocjonalnych, ale umocniła ich w tej decyzji dopiero jakaś ważna zmiana życiowa, zdarza się że również pozytywna. Czasami jest to nowy partner, z którym chcą zbudować długotrwałą i satysfakcjonującą relację, albo pojawienie się dziecka, dla którego chcą być lepszymi, bardziej świadomymi rodzicami.

Każda z tych sytuacji, to dobry moment żeby odpowiednio o siebie zadbać, poszukać wsparcia w zrozumieniu tego, co się dzieje oraz budowaniu życia w większej harmonii i zadowoleniu.

DDA/DDD

"To, czego doświadczamy będąc dziećmi staje się wam bliskie i znajome, a siła znanego jest ogromna, często potężniejsza niż chęć wprowadzania zmian."
Virginia Satir

Wśród osób, które ze mną współpracują są również dorośli, którzy wychowywali się w rodzinach, gdzie problemem było nadużywanie alkoholu przez kogoś z dorosłych lub jakiś inny problem, który dotyczył dorosłych a wpływał na wszystkich członków rodziny: np. przewlekła choroba, bezrobocie, ataki agresji i złości, przemoc, rozwód… (DDA – skrót od: Dorosłe Dzieci Alkoholików), (DDD – skrót od: Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych).

Dorosłym cierpiącym z powodu trudnego dzieciństwa często towarzyszą trudności w obszarach:

 • Poczucia własnej wartości, co często przejawia się brakiem umiejętności radzenia sobie ze złością,
 • Brakiem poczucia bezpieczeństwa, który pojawia się często również w bliskich relacjach i objawia się silnym poczuciem nagłego lęku
 • Poczucia kobiecości/męskości, co zwykle wiąże się z nadmiernym seksualnym wstydem czy wycofaniem,
 • Umiejętności kochania i bycia kochanym związanym z poczuciem smutku i nieadekwatnie obniżonego nastroju.

Można uogólnić, że u podstaw problemów leży nieumiejętność radzenia sobie z emocjami – przepracowanie tego w gabinecie terapeutycznym może przynieść znaczące zmiany również w innych obszarach, takich jak praca, czy relacje z ludźmi.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej oraz umówić na spotkanie – zapraszam do kontaktu

Dzieci i młodzież

„Celem wychowania powinno być to, by dziecko nie robiło rzeczy niepożądanych nie dlatego, że się nas boi, ale dlatego, że nas lubi i szanuje."
Wojciech Eichelberger

Wychowanie dziecka to piękna, ale długotrwała i często trudna praca. Nawet najbardziej kochający i oddani rodzice potrzebują czasem wsparcia i porad jak radzić sobie w trudnych momentach. Świadomość istniejących wątpliwości, problemów, a także próba poradzenia sobie z nimi i zwrócenie się po pomoc, to oznaka miłości do dziecka i do siebie, jako rodzica.

Fundamentalną sprawą w pracy z dzieckiem i młodzieżą jest nawiązanie dobrego kontaktu między dzieckiem a dorosłym. W kontakcie z dorosłym, który z nim pracuje, dziecko musi czuć się bezpiecznie. Bardzo dobrze jest, żeby dziecko lubiło tę osobę, choć niedobrze, jeżeli stara się robić to na siłę. Dlatego na początku będę potrzebowała spędzić z Twoim dzieckiem czas również podczas takich aktywności jak zabawa, czy rysunek, aby pozwolić mu mnie poznać i zaufać na tyle, żeby się otworzyło i nauczyło razem ze mną jak radzić sobie ze swoimi trudnościami. Mi natomiast ten czas da cenne informacje na temat świata wewnętrznego Twojego dziecka, co pozwoli pomóc mu w jak najefektywniejszy sposób.

Jeżeli posiadają Państwo dokumentację psychologiczną dziecka (opinie psychologiczne, psychiatryczne, informacje psychologiczne), proszę zabierzcie je ze sobą.

Pracuję z dziećmi oraz nastolatkami, którzy:

 • doświadczają problemów z nauką,
 • mają trudności w komunikacji, współpracy z rówieśnikami i dorosłymi ( agresywny, nieśmiały, lękliwy)
 • przeżywają lęki,
 • chorują na depresję,
 • podejmują zachowania w kierunku autoagresji – okaleczenia ciała, pierwsze próby z narkotykami/alkoholem;
 • są w kryzysie – m.in. żałoba, rozwód, pojawienie się rodzeństwa,
 • byli ofiarą lub świadkiem przemocy
 • są uzależnieni od komputera.

Co w trakcie terapii zyskuje dziecko/nastolatek?

 • Wzrost samooceny i poczucia sprawstwa – „Sam radzę sobie z trudnościami”, „Potrafię!”.
 • Wzrost wiedzy nt własnych możliwości ale i radzenia sobie z trudnościami – „Potrafię to!!!” „Wiem jak sobie poradzić”.
 • Wzrost umiejętności miękkich – „Umiem powiedzieć NIE”, „Wiem jak dogadać z kolegami”.
 • Wsparcie ze strony terapeuty oraz rodziców – „Nie jestem z tym sam”, „Jestem lubiany pomimo…”
 • Czas w którym dorośli (terapeuta , rodzice, opiekunowie) skupiają się tylko na nim – „Jestem ważny dla innych”.

A co mogą zyskać rodzice/opiekunowie?

 • Całościowe spojrzenie na sferę psychologiczną dziecka.
 • Profesjonalne wsparcie w pracy z trudnościami.
 • Wspólne projektowanie oddziaływań prowadzących do przyszłych zmian – dziecko-rodzic-terapeuta.
 • Pisemną informację nt podjętej pracy z dzieckiem oraz spisane obserwacje psychologa.
 • Wskazówki do dalszej pracy terapeutycznej, skierowanie do innych specjalistów.

Rozwój osobisty

„Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.”
Alice Miller

Do psychoterapii zapraszam również osoby, które na co dzień nie odczuwają znaczących trudności emocjonalnych powodujących cierpienie. Czasami wystarczającym powodem może być chęć zrozumienia i poukładania w sobie różnych części swojej psychiki aby móc pełniej korzystać z życia.

Zapraszam osoby zainteresowane własnym rozwojem osobistym w szerokim rozumieniu tego słowa, dążące do doskonalenia się, do poszerzenia spektrum doświadczeń, świadomości i możliwych sposobów zachowania, do polepszenia jakości swojego życia i do głębszego jego przeżywania.