Nazywam się Olga Podlewska – jestem psychologiem, psychoterapeutką i trenerem. W pracy terapeutycznej ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, uważność i atmosfera bezpieczeństwa. W takiej relacji klient może realizować różne potrzeby. Czasami będzie to poruszanie rzeczy trudnych, przyglądanie się sobie, szukanie innych sposobów rozwiązania dotychczasowych problemów, czy też wsparcie w zmianie. W innej sytuacji proces terapeutyczny może się skupiać na poszukiwaniu spokoju, czy poczucia większej satysfakcji ze swojego życia. W każdej sytuacji cele uzgadniamy wspólnie na początku pracy. Moją rolę w psychoterapii postrzegam jako towarzyszenie klientowi w zmianie jakiej potrzebuje, a także pomaganie w odnajdywaniu własnych zasobów, poszerzaniu własnej świadomości, lepszym rozumieniu siebie, swojej historii i otaczającego świata.
Prywatnie lubię obcowanie z naturą, rozmowy z ludźmi, praktykę jogi, wycieczki rowerowe i dobrą lekturę.

KWALIFIKACJE

Pracuję i rozwijam się w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na łączeniu dwóch podejść: psychodynamicznego oraz systemowego (szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) Ukończyłam również szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej oraz kurs terapeutyczny w podejściu opartym na Otwartym Dialogu (ODA). Doświadczenie w pracy terapeutycznej pogłębiałam pracując w szpitalach na oddziałach Psychiatrycznym oraz Rehabilitacji Neurologicznej, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego. Przez kilka lat współpracowałam także z Fundacją i Stowarzyszeniem zajmującymi się pomocą osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, po urazach neurologicznych oraz ich bliskim i opiekunom. Byłam również kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Pracuję także z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami w Poradni Psychologicznej.
Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. W związku z tym obowiązuje mnie ścisłe przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz regularna certyfikowana superwizja zgodna z zasadami PTP.