„Napisane w języku chińskim słowo – kryzys 危机– złożone jest z dwóch symboli, jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi nowe możliwości.”
John F. Kennedy

Konsultacja psychoterapeutyczna

Na początek zawsze umawiam się na pierwszą rozmowę – tzw. konsultację, która jest okazją do wzajemnego poznania i ustalenia – „co dalej?”.
Klient ma wtedy możliwość zadawania pytań i rozwiania wątpliwości, czy terapia to odpowiednia droga dla niego, w jaki sposób może z niej skorzystać oraz czy dany terapeuta jest osobą, z którą chce się wybrać w tę drogę.
W zależności od potrzeb klienta i stopnia złożoności problemu umawiamy się na wstępną liczbę konsultacji (zazwyczaj od jednej do trzech) a następnie proponuję odpowiednią formę pracy psychologicznej (terapia krótkoterminowa, długoterminowa, psychoedukacja, interwencja kryzysowa) oraz wspólnie uzgadniamy zasady dalszej współpracy.

 • Czas trwania konsultacji – 50 min
 • Opłata – 100 zł

Psychoterapia

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się według ustalonego z klientem podczas konsultacji kontraktu („umowy terapeutycznej”). Umawiamy się jakiej problematyki klienta będzie dotyczyła praca terapeutyczna, a także z jaką częstotliwością i jak długo będziemy się spotykać. Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj do 6 miesięcy, długoterminowa powyżej 6 miesięcy.
W procesie psychoterapii ze względu na cel, jakim jest poprawa jakości życia klienta, istotne jest żeby spotkania odbywały się regularnie, zazwyczaj raz w tygodniu.
O różnych pytaniach i wątpliwościach możemy również porozmawiać podczas konsultacji.

 • Czas trwania sesji terapeutycznej – 50 min
 • Opłata – 100 zł

Interwencja kryzysowa

To forma pracy psychologicznej z osobami, które znalazły się w nagłej, trudnej życiowo sytuacji. Sytuacją kryzysową może być m.in. śmierć kogoś bliskiego, rozwód, utrata pracy, rozstanie z bliską osobą, wypadek komunikacyjny lub inne trudne i bolesne doświadczenia. Osoba w kryzysie czuje się bezradna, załamana, zdezorientowana, może być jej trudno logiczni myśleć, może również doświadczać poczucia utraty kontroli nad swoim życiem. Pomoc w ramach interwencji kryzysowej polega na udzieleniu wsparcia, ukierunkowaniu oraz umożliwieniu powrotu do równowagi emocjonalnej i do samodzielnego pokonywania trudności.
Po wstępnej konsultacji i wspólnej decyzji o tej formie pracy umawiamy się na jej zasady, dotyczące ilości i częstotliwości spotkań

„…cierpienie może być przetworzone nie tylko w sztukę, ale i w życie.” – Francine Shapiro

 • Czas trwania sesji – 50 min
 • Opłata – 100 zł

Psychoedukacja

Podjęcie tej formy współpracy jest możliwe kiedy celem klienta nie jest podjęcie terapii a także terapeuta uzna, że taka forma może być dla klienta pomocna.
Podczas konsultacji wstępnej umawiamy się na określoną ilość spotkań psychoedukacyjnych, których celem będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności klienta w określonym zakresie. Obszarem pracy mogą być:

 • choroba bliskiej osoby
 • zmiana własnych nawyków
 • profilaktyka zdrowotna
 • obszar wychowywania i dobrej relacji z dzieckiem lub nastolatkiem
 • techniki relaksacyjne

Czas trwania sesji – 50 min
Opłata – 100 zł

Konsultacja z dzieckiem i rodziną

Pracę psychologiczną z dzieckiem i rodziną/opiekunami prowadzę w oparciu o terapię systemową. Z pomocy psychologa mogą skorzystać rodzice/opiekunowie dzieci do 12 roku życia, którzy zauważają u swojego dziecka niepokojące objawy, zachowania. Może to być wynikiem sytuacji rodzinnej, wydarzeń, w których dziecko bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy/ło albo może mieć to związek z problemami rozwojowymi dzieci. Im wcześniej zareagujemy na niepokojące sygnały, tym większa jest szansa, że dziecko nie nabędzie zaburzeń wtórnych i nie utrwalą się nieprawidłowe wzorce zachowań, z którymi później ciężej będzie sobie poradzić.
Pierwsze spotkanie, nazywane konsultacją, to wywiad z rodzicami/opiekunami. Na następnych spotkaniach psycholog obserwuje dziecko z wykorzystaniem formy zabawy, wspólnie ustalamy czy będą wtedy również uczestniczyć rodzice.

Informacje, wnioski i sugestie przekazywane są rodzicom/opiekunom po każdym spotkaniu, jeżeli obecność dziecka nie jest przeciwwskazaniem. W innej sytuacji konieczne jest spotkanie bez dziecka w innym terminie, aby uniknąć omawiania zachowania dziecka przy nim. Podsumowanie konsultacji/diagnostyki odbywa się po ok. 3 – 5 spotkaniach z rodziną i jeżeli istnieje taka potrzeba ustalane są dalsze sposoby i metody pracy z dzieckiem i rodziną/opiekunami.

 • Czas trwania sesji – 50 min
 • Opłata – 100 zł

Terapia nastolatka

Jako nastolatków rozumiem młodzież powyżej 12 roku życia. Na pierwsze spotkanie nastolatek przychodzi razem z rodzicami/opiekunami, ponieważ do podjęcia współpracy potrzebne jest tzw. trójstronne porozumienie pomiędzy nastolatkiem, rodzicami i terapeutą.

Początkowo rozmawiam z nastolatkiem, aby umożliwić wzajemne poznanie oraz kontakt niezbędny do realizacji jego potrzeb. Następnie gdy zaistnieje zgoda na współpracę rozmawiamy wspólnie na temat zasad i warunków pracy terapeutycznej. W zależności od potrzeb, oczekiwań oraz sytuacji , która sprowadza rodzinę do terapeuty, ilość potrzebnych spotkań może się wahać od kilku do kilkudziesięciu podczas umówionej stałej pracy terapeutycznej trwającej kilka miesięcy.

Istotny jest również stały kontakt z rodzicami/opiekunami nastolatka, średnio co 4 – 5 spotkań.
Jest to okazja do omówienia oczekiwań rodziców oraz psychoedukacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. Natomiast szczegółowe treści, które wnosi na terapię nastolatek podlegają tajemnicy i nie są przedmiotem rozmów z rodzicami/opiekunami.

 • Czas trwania sesji – 50 min
 • Opłata – 100 zł

Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line jest możliwa przede wszystkim dla osób przebywających za granicą, w miejscach gdzie nie ma dostępu do polskojęzycznych specjalistów. W pracy on-line szczególnie ważne jest znalezienie bezpiecznego i wyłączonego z dodatkowych bodźców miejsca po stronie klienta, tak aby sesja nie była przerywana lub też podsłuchiwana przez inne osoby. Zasady współpracy są ustalane podczas wstępnej konsultacji i zawierają się w kontrakcie -„umowie terapeutycznej”.

W sytuacji kiedy klient zastanawia się nad podjęciem psychoterapii on-line możliwe jest odbycie konsultacji „na żywo” w gabinecie (np. podczas pobytu w kraju), lub również on-line. Spotkanie „na żywo” może ułatwić zbudowanie relacji terapeutycznej. Ułatwi mi również poznanie klienta (także jak się porusza, jaką ma energię), więc jeżeli jest taka możliwość zachęcam do skorzystania z tej formy pierwszego spotkania.

Praca odbywa się przez komunikator internetowy (np. Skype, Messenger, What’s Up).

 • Czas trwania sesji – 50 min
 • Opłata – 100 zł